Gołąb z hodowli: ANTEK

Finał CEDYNIA 416 km: 88 miejsce

Szczegóły lotów konkursowych:
Lot nr 1 112 km: 66
Lot nr 2 170 km: 95
Lot nr 3 225 km: 72
Lot nr 4 302 km: 30