Samiczka. Gołąb lotowany zdobył 4konkursy na 4 wkładania z Drużyny VII  Przodownika Polski GMP Młode 2020r. Od strony ojca z gołebi T&R Borowitz czołowa hodowla Niemiec min 5 miejsce w Niemczech w 2020r. Od strony matki po naszej samicy lotowej przeniesionej do rozpłodu, która wydała min. 25 lotnika Polski kat F w 2019r w drużynie XII Przodownika Polski GMP Młode 2019r.

 


7 Przodownik Polski w GMP Młode 2020 (953,96),
12 Przodownik Polski z 2019.
Średnia wydolność lotowa 86,4 %, a z poszczególnych lotów przeszło 90%.


Hodowla Gołębi Pocztowych
WISZNIEWSKI DARIUSZ & KOBESZKO MAREK.
ODDZIAŁ 012 BIAŁYSTOK.
Z powodu nadwyżki gołębi lotowych sprzedamy część gołębi z rozpłodu. Gołąbki są przygotowane do sezonu po szczepieniach itp. Nasza hodowla od wielu lat osiąga sukcesy na szczebli Oddziału , Okręgu i Regionu.

Sezon 2017:
11 Przodownik 5 z 5
10 Przodownik z całości
Mistrz- 5 z 5 Młode
II Vice Mistrz z całości Młode
II Vice Mistrz Typowane
13 Przodownik Okręg Białystok
50 Przodownik Region Wschód

Sezon 2016:
5 Przodownik 5 z 5
4 Przodownik z Całości
2 Przodownik Typowane
II Vice Mistrz kat „M”
I i II Vice Mistrz kat „Roczne”
I Vice Mistrz  i II Vice Mistrz GMP Młode
5 i 8 Przodownik Okręgu Białystok
1 Lotnik Okręgu Białystok kat „F”


Sezon 2015:
1 Przodownik kat. „A”
Mistrz kat. „C”
5 Przodownik kat. „M”
Mistrz 5z5 Młode
1 Przodownik kat. całość Młode
I Vice Mistrz młode Typowane
I Vice Mistrz Okręgu Białystok MP Młode 197,69 coef.
3 najlepsze lotniki Okręgu Białystok
Najlepszy Lotnik Regionu 6,34 coef. oraz 7 i 8 lotnik Regionu


Sezon 2014:
1 Przodownik kat. „A”
9 Przodownik kat. „B”
I Vice Mistrz kat. „C”
3 Przodownik kat. „M”
II Vice Mistrz kat. „D”
1 Przodownik kat. Roczne
I Vice Mistrz 5z5 dorosłe
I Vice Mistrz z Całości dorosłe
I Vice Mistrz Typowane
Mistrz 5z5 Młode
5 Przodownik z całości Młode
I Vice Mistrz typowane


Poza rywalizacją w Mistrzostwach Polski braliśmy udział też w lotach na WG:
w 2015 mieliśmy 22 goł, na Finale WG Giewont oraz 23 na Finale WG Kosakowo.
w 2014 r nasz gołąb wygrał międzyokręgowy lot z m. Harlingen 1147280km.
W 2016r mieliśmy najlepszą serię z lotu Harlingen.